Welkom

Ik ondersteun uitsluitend en alleen overheden of door de overheid gefinancierde rechtspersonen
met betrekkking tot de inzet en verwerving van informatietechnologie

Occupatie

Sectoren en activiteiten

(Bouw-)ministeries

Onderzoeken

Publieke omroepen

Begeleiden

Nutsbedrijven

Procederen

Ordentelijk

Iedere cliënt krijgt, alvorens de dienstverlening wordt aangevangen, een schriftelijke offerte met daarin opgenomen de op dat moment toepasselijke algemene voorwaarden, klachtenregeling en privacy statement

Zodra er een wijziging optreedt in voornoemde documenten wordt iedere cliënt daarvan op de hoogte gesteld. Vanzelfsprekend worden "de bakens tijdens de wedstrijd" niet verzet (bijvoorbeeld ten aanzien van de contractueel overeengekomen maximale aansprakelijkheid) maar nieuwe jurisprudentie en/of regelgeving op het gebied van de AVG of vanuit de Orde van Advocaten moet worden opgevolgd

Contact

Advocatenpraktijk Acquisition Management BV is gevestigd te Amsterdam onder KvK-nummer 34318410.

Tel: 020-4195233. Fax: 020-4195234. Postbus 2828CV te Amsterdam. Bij spoed: 0630136900